ضرب المثل هاي رايج ايران

به روزترین پرتال تفریحی/سرگرمی/علمی/اس ام اس/فال/آپدیت نود 32و

وبلاگ بیاتوفان2 در بخشهایی سرگرم کننده فعالیت میکند و هدف آن سرگرم شدن شما نیز میباشد.

تبلیغات

میکروتاچ اصلی

WELL COME

آخرین ارسال های تالار گفتمان

هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .

ضرب المثل هاي رايج ايران

تاریخ: 22 دی 1390 بازدید: 843
ضرب المثل هاي رايج ايران
 
ميان بستن:

براي انجام كاري آماده شدن

ميان دو سنگ آرد خواستن:

آدم طمعكاري است، در پي سودجويي و استفاده است.

ميان زمين و آسمان ماندن:

سرگردان كار خود بودن ، سرگشته و حيران ماندن

ميان دو نفر را بهم زدن:

ايجاد  نفاق و كدروت بين دو نفر

چرتش پاره شده :

يكه خوردن و بسختي پريدن از خواب

چراغ هيج كس تا صبح نسوزد:

روزهاي خوش و خوشبختي هاي انسان دايمي و پايدار نيست.

چراغ پاي خودش را روشن نمي كند:

همانند: كوزه گر از كوزه شكسته آب مي خورد.

چر اندر چار گفتن:

سخنان بي معني و بي سروته گفتن ، ياوه گويي كردن

چاه نكنده منار دزديدن:

بدون تهيه نقشه و مقدمات امر دست به كار شدن.

چشم آب نخوردن:

انتظار درست شدن كاري را نداشتن ، باور نكردن

چشمت را درويش كن:

نظر پاك باش و حرمت را نگهدار، شتر ديدي نديدي

چشم بسته غيب گفتن:

سخن گفتن از بديهيات ، صبحت چيزي كه شنونده قبلا از آن

اطلاع  دارد.

چشمت روز بد نبيند:

همان بهتر كه نبودي و نديدي كه چقدر تاثرآور بود.

چشم كسي آب نخوردن:

تصور انجام كاري يا امري را مشكل دانستن، اميد نداشتن

كاسه چه كنم در دست داشتن:

دچار درماندگي و سرگرداني بودن، هميشه از بخت خود شاكي

بودن.

كاسه و كوزه را سركسي شكستن:

دق دلي خود را به سركسي خالي كردن.

كاسه و كوزه كسي را بهم زدن:

وسايل زندگي كسي را بهم زدن، سبب آزار و اذيت كسي شدن

كاسه همان كاسه است و آش همان آش:

چيزي تغيير نيافته و كارها برهمان منوال پيشين است.

كاش پاهايم شكسته بود:

اگر مي دانستم نتيجه كار اينطور است هرگز نمي رفتم.

كاش دوقلو بودي:

به شوخي، خودت تنها اينقدر لوس و بي مزه بودي.

كاسه از آش گرمتر:

به  دلسوزي بيش از اندازه تظاهر كردن

كاسه اي زير نيم كاسه بودن:

سري در پشت پرده وجود داشتن، راز مهمي در كار بودن

كاسبي كاه سابي است:

زيرا به اندك سودا و خريد و فروشي قانع است.

كار يك شاهي صنار نيست:

آن طور هم كه تصور كرده اي كار  آساني نيست.

كاري را پخته كردن:

مقدمات انجام و اجراي كاري را فراهم كردن

كار يكبار اتفاق مي افتد:

در هر كاري بايد شرط احتياط و پيش بيني را فراموش نكرد.

كار و بارش چاق بودن:

داراي ثروت ومال فراوان بودن، همانند: دماغش چاق بودن

كاري بكن بهر ثواب ، نه سيخ بسوزد نه كباب:

اگر واسطه كار خيري هستي انصاف و عدالت و حق را رعايت

كن.

ميخ دوز شدن (ميخكوب شدن):

محكم در جاي خود ماندن، بشدت مات و مبهوت شدن.

ميخ دو شاخ برزمين فرو نرود:

با دوئيت و نفاق كاري از پيش نميرود و منافع مشترك را از بين

ميبرد.

ميخش قايم است:

اساس كارش استوار است، پشتيبانش پر زور و قوي است.

ميخ طويله پاي خروس:

كسي كه قد كوتاه و پستي دارد، آدم قد كوتاه

ميخواهد از آب بگذرد و پايش هم تر نشود:

در پي سودجوديي مي افتد ولي كمترين زحمت و خرجي را

متحمل نيست.

ميخواهي عزيز شوي يا دور شو يا كور شو:

همانند: آب كه در گودال بماند مي گندد، دوري و دوستي.

ميدان دادن به كسي:

فرصت كار و فعاليت به كسي دادن ، ا جازه زور آمايي دادن.

ميدان را خالي ديدن:

به هر عملي دست زدن، خود را مصون از ديگران دانستن.

ميرزا بنويس:

نامه نگاري كه در نگارش هر مطلب تابع ديگري است و از

خود اراده ندارد.

ميرود از آسمان شوربا بياورد:

بسيار بلند قامت است ، روز بروز بلندتر ميشود.

ميرزا قلمداني است:

نويسنده كم مايه و بي سوادي است.

ميرغضبي آهسته ببر ندارد:

همانند: دشمني آهسته بزن ندارد.

ميرزا قشمشم:

آدمي با لباسهاي جلف و قيمتي، لوس و خودخواه و بيكاره

ركاب دادن :

سر موافقت داشتن - مطيع شدن

رگ خواب كسي را به دست آوردن:

نقطه ضعف پيدا كردن- كسي را تابع اراده خود كردن

رگ ديوانگيش گل كردن:

از شدت خشم دست به كارهاي نامعقول و غير طبيعي زدن

رگ عيرتش جنبيد:

حس شهامت و جسارتش تحريك شد.

رنگ به رنگ شدن:

از شدت شرمندگي رنگ به صورت آوردن- تغيير رنگ رخسار

روبراه بودن:

مرتب و آماده بودن - سرسازش داشتن

روبرو بودن به از پهلو بود:

لذت هم صحبتي دو نفر و برخورداري از ديدن يكديگر بيشتر و

بهتر است

روبرو كردن :

مواجهه دادن دو نفر براي كشف مطلبي

روبند كردن كسي:

در پيشرفت كار خود از حجب و حياي كسي استفاده كردن

روده بزرگه روده كوچيكه را خورد:

از شدت گرسنگي بيتاب شده - سروصداي شكم گرسنه درآمده

روده درازي كردن:

يكريز حرف زدن - پرگويي و وراجي كردن

روز از نو روزي از نو:

هرروز براي خود به تلاشي جداگانه نياز دارد

روزه شك دار گرفتن:

در امور و يا كارهاي كه احتمال شكست و زيان است وارد شدن

رو كه بدهي آستر هم مي خواهد:

از خوشرويي و مهرباني كسي بهره جويي كردن

روغن چراغي ريخته وقف امامزاده :

منت گذاشتن خشك و خالي و بي خاصيت
چاله چوله چيزي را پر كردن:

نواقص را برطرف كردن ، قرضها را پرداخت كردن.

چاقو دسته خودش را نمي برد:

هيچ آدم عاقلي به خودش زيان نمي زند، خويشاوند به خودي

آزار نميرساند.

چارديواري اختياري:

محترم بودن خانه و زندگي هركس، اختيار زندگي و محدوده

خود را داشتن

چار ميخه كردن:

پي و پايه چيزي را محكم و استوار كردن ، محكم كاري كردن

چارتكبير زدن :

ترك كسي را براي هميشه گفتن، يكباره از چيزي چشم پوشيدن

چاه كن هميشه در ته چاه است:

هر بدي و ظلم به ديگران در پايان گريبانگير خود آدم ميشود.

همانند: چه مكن بهركسي،اول خودت دوم كسي.

چشم و همچشمي كردن:

رقابت كردن با ديگران ، هم طرازي نمودن با اطرافيان

چشمها چهار تا شدن:

دندش نرم ميخواست چنين كاري نكند، از تعجب چشمها را گشاد

كردن.

چشم وگوشي كسي باز بودن:

از همه جا آگاه بودن، درجريان امور قرار داشتن، آدم با تجربه و

فهميده

چشم و گوش بسته :

از هيچ جا و هيچ چيز باخبر نبودن، چيزي نياموخته و بي تجربه

چشم ودل سير است:

به هيچ چيز اعتنايي ندارد، اختيار نفس خود را دارد

گاو بي شاخ و دم :

آدم تنومند شوريده و احمق، همانند: غول بي شاخ و دم.

گاو پيشاني سفيد:

معروف و مشهور نزد همه، همه كس او را مي شناسد.

گاو خوش آب و علف:

كسي كه از هيچ نوع خوردني رو گردان نيست، هر چه پيشش

ببيند بدون اكراه و با اشتهاي تمام مي خورد

گدا بازي درآوردن:

مقابل دست و دلبازي ، خست و پستي به خرج دادن

گدا حيا ندارد:

بر اثر تكرار خواهش و تمنا آبرويش ريخته شده و شرم نمي كند.

گذر پوست به دباغخانه مي افتد:

هر كسي سرانجام به نتيجه اعمال خود ميرسد، بالاخره روزي

بهم ميرسيم.

گاهي به نعل و گاهي به ميخ زدن :

ضمن صبحت و گفتگو كنايه زدن ، همانند : از اين شاخ به آن

شاخ پريدن

گذشت آنچه گذشت :

افسوس گذشته را نبايد خورد ، همانند : تقويم پارسالي به كار

نمي خورد.

گذشت بر گشت ندارد:

بخشيده را پس نمي گيرند، بر آنچه بخشيدي چشم طمع نداشته

باش.

گربه آمد و آن دنبه را برد:

بايد بجنبي و چاره كار خود كني و گرنه ر نود از تو جلو مي

افتند.

گربه را دم حجله بايد كشت:

از آغاز هر كاري بايد محكم كاري كرد.

گر تو بهتر مي زني بستان بزن:

اگر فقط ادعا نمي كني چرا كنار گود نشسته اي

 

عاشق چشم و ابروي كسي نبودن:

مفت و مجاني براي كسي كار نكردن ، بي جهت براي كسي به

آب و آتش نزدن.

عاشقي پيداست از زاري دل :

همانند: رنگ رخساره خبر ميدهد از سرضمير

عاشقي شيوه رندان بلاكش باشد:

به دست آوردن مطلوب خويش كار چندان آساني نيست.

عاقبت به خير شدن:

به رستگاري و راه خوشبختي رسيدن

عاقبت جوينده يابنده بود:

باجستجو و تلاش به مقصود خود نايل خواهي شد

عاقبت خشم پشيماني است.

از آدم خشمگين كارهاي سرمي زند كه سپس باعث ندامت

اوست.

عاقبت گذر پوست به دباغ خانه مي افتد:

هر كسي بايد روزي حساب اعمال خود را پس بدهد.

عاقل تا پي پل مي گشت، ديوانه پا برهنه از آب گذشت :

هر مشكل چاره اي دارد، اگر از راه ملايمت نشدبايد جسارت به

خرج داد.

عباي ملانصرالدين است:

چند نفر به نوبت آن را مي پوشند، همه از آن استفاده ميكنند.

عجب كشكي ساييدم

همه چيز بر خلاف انتظار ما از آب درامد

عذر بدتر از گناه :

در توجيه كار بد خود دليل زشت تري آوردن

عروس تعريفي آخرش شلخته از آب درامد

با آنهمه تعريفش جنس نامرغوبي از آب درآمد

ضامن بهشت و دوزخش نيستم:

من وظيفه خودم را به خوبي انجام ميدهم وكاري به بد و خوب

بعدش ندارم.

ضرب شستي به كار بردن:

براي پيشرفت امر خود تدبيري به كار بردن، با هر حيله بر

حريف غالب شدن.

ضرب دستش را چشيده است:

برتري حريف خود را مي داند و جرئت مقابله با او را ندارد.

ضرر را از هر كجا جلويش را بگيري منفعت است

آدم عاقل همينكه فهميد راهي را به اشتباهي رفته، برمي گردد.

طاق ابرو نمودن:

كاري مخصوص زنان، عشوه گري كردن

طاقت كسي طاق شدن:

بيقرار شدن ، آرام خود از دست دادن.

طبل زير گليم زدن:

پنهان داشتن موضوعي كه همه مي دانند، پنهانكاري كردن

طرف كسي را گرفتن :

پشتيباني از كسي كردن، از كسي حمايت و طرفداري كردن

طشتش از بام افتاده :

راز نهان كسي آشكار شدن، رسوا شده است

طي نكرده گز كردن:

بدون مطالعه و نسنجيده دست به كاري زدن

طوق لعنت برگردن كسي افتادن:

گرفتار زحمت و دردسر شدن، دچار همسر بد رفتار و بد اخلاق

شدن

طناب گدايي كسي را بريدن:

از ادامه كمك به كسي خود را رها ساختن

طمع زياد مايه جوانمرگي است:

ادم طمع پيشه غالبا جان خود را به خطر مي انداز

نشخوار آدميزاد حرف است:

اگر پرگويي مي كنم ايرادي ندارد، حرف زدن خود نوعي از

سرگرمي است.

نشسته پاك است:

به شوخي، شخصي است كه به تميزي بدن و جامه اش بي

اعتناست.

نصيب كسي را كسي نخورد:

همانند: روزي كس را، كس نخورد.


نظر زدن :

به چشم بد نگاه كردن، از نظر عوام چشم زخم بودن.

نشادرش تند است:

به شوخي، در كارها شتاب وعجله ميكند

نسيه آخر به دعوا رسيه:

همانند: معامله نقدي بوي مشك ميدهد.

نزن در كسي را تا نزنند درت را:

همانند: چو بد كردي مباش ايمن ز افات

نشترش بزني خونش درنمي ايد

در نهايت خشم و عصابيت است، سخت آشفته است.

نرم كردن:

شخصي را به منظور خاصي مطيع و رام خود كردن

نرم نرم پوست كندن:

آرام آرام و به ملايمت كار خود را به ضرر ديگري فيصله دادن


موضوع :سرگرمی - سرگرمی | ارسال توسط bia2fun2 | نظرات (0)

نظرات

هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد !

ارسال نظر

نظر شما :

برای افزایش امنیت لطفا کدی را که در تصویر زیر می بینید در کادر وارد کنید :
CAPTCHA Image   Reload Image
Enter Code*:

 
نظر سنجی
 

منوی کاربری
خوش آمدید میهمان
نام کاربر :
کلمه عبور:
 
موضوعات مطالب
icon جانوران
حیوانات و حشرات
icon خوراکی ها
تغذیه و کودکان
میوه ها
icon داستان ها
داستان های عاشقانه وغمگین
انواع داستان های ...
icon مد
مد
آرایشگری
icon آپدیت
یوزرنیم و پسورد نود 32
icon فال
فال روز
icon دانستنیها
روانشناسی
مسائل جنسی(همسرداری)
سریعترین اتومبیل های دنیا
دانستنیها
XBOXچیست؟
گرانترین ماشین های جهان
عجایب هفتگانه
آثار باستانی و تاریخ
بهداشت
جنگ افزار
ورزشی
راهای زندگی
سوغاتی شهرهای مختلف ایران
icon منزل
خانه داری
سفره چگونه باید باشد ؟
icon آموزش
آموزش درست کردن دسر
حروف الفبای انگلیسی
icon تکنولوژی
تکنولوژی و فن آوری
علمی
icon اسلام
زندگی نامه
دین اسلام
icon سرگرمی
پشت شیشه ی ماشینمان چه بنویسیم؟
لیست کامل پسوند های دامنه کشورهای دنیا
ایران
اسامی ایرانی
سرگرمی
icon اس ام اس
پـَـ نه پَــ
انواع اس ام اس
جک وsms
icon مناسبت ها
متن شعر های زیبا برای کارت عروسی
روز معلم
icon اخبار
خبرهای به روز ومهم ایران
آخرین خبرها
icon آهنگ های پیشواز
کد های آهنگ پیشواز ایرنسل
تمام آوای انتظار (پیشواز همراه اول)
icon تصاویر
تصاویر عاشقانه
تفنگ
تصاویر بازیگران
تصاویر فانتزی
تصاویر
تصاویر جدید و فوق العاده خنده دار
تصاویر جدید و فوق العاده خنده دار
icon موبایل
برنامه های اندروید
ترفند های موبایل
بازی آندروید
برنامه های جاوا
icon کامپیوتر
ویندوز 7
برنامه های کامپیوتر
در مورد یاهو (ایدی ID)
icon صداها
صدای حیوانات
icon موزیک
موزیک
icon سایت و وبلاگ
راه کاملا مطمئن افزایش بازدید سایت یا وبلاگ
 
نویسندگان
مدیر کل سایت
bia2fun2 - ارسال : 407
 
تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به وبلاگ تفریحی سرگرمی بیا تو فان 2 می باشد .
فارسی سازی و ترجمه توسط:محسن یوسفی
بالا